DIGITALIZACE ZVUKU PDF

ochrany a zpřístupnění zvukových záznamů uložených na historických fyzických nosičích. Podrobné informace. poznejte náš modelový postup digitalizace. tento nepříjemný efekt rozmaže (pokud ovšem není možné zvýšit počet prahů). Kvantizační šum je typický i pro veškeré digitální záznamy a přenosy zvuku. […]