KONFLIKTU VALDYMAS PDF

Abstract [lit], SANTRAUKA Konfliktų valdymas nagrinėjamas daugelyje mokslinių Verslininkai, gerai perpratę konfliktų valdymo mechanizmą, sukuria geresnę. Tyrimo objektas – tam tikros sąveikos tarp žmonių, darbo erdvėje, santykių išraiškos – konfliktų, valdymas. Darbo tikslas – surasti veiksmų planą valdant. Title, Konfliktų […]